20091107

ΠΟΛΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1900 - 1930 βλ. http://magazinato.blogspot.com/2010/07/1900-1930.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: