ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

  • Για την ευρωπαϊκή ταυτότητα: Απαντήσεις μαθητών του Ευρωπαϊκού Σχολείου του Λουξεμβούργου  βλ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=49906 (από έρευνα Κελπανίδη- Δοδοντσάκη)
  • Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ βλ. στο:http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_100143_12/02/2007_181469
  • Π. Μπουκάλας : http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_18/04/2010_397637
  • Γ. Ξυδάκης: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_18/04/2010_397636 
  • Παγουλάτος: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_18/04/2010_398040
  • Γ. Δοδοντσάκης: ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Ή ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣ ΑΤΟΠΟΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ, απάντηση σε άρθρο του Γ. Μαρίνου, ο οποίος ακόμα μια φορά αδικεί συλλήβδην τους εκπαιδευτικούς βλ.http://www.alfavita.gr/ank_b/ank13_4_10_1033.php