20091221

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Πύλη για την ελληνική γλώσσα www.greek-language.gr
Ελληνική Γλώσσα www.greeklanguage.gr
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ. Ε. Π. Θ.) www.ypepth.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα www.komvos.edu.gr
Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου www.ilsp.gr
Εκπαιδευτική Πύλη Υπ. Ε. Π. Θ. www.e-yliko.gr
Οργανισμός για την Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας www.odeg.gr
Το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Υπερβιβλιοπωλείο www.allgreekbooks.com
Ελληνική Βιβλιογραφική Πύλη the.greekbooks.net
Ελληνική Εκπαιδευτική Πύλη www.greekedu.net

Δεν υπάρχουν σχόλια: